Våra Tjänster

EN SMART ARBETSMETOD

Vi arbetar främst med elinstallationer på hög höjd, men verkar även inom andra områden där reparbetare behövs. Vi arbetar ständigt med säkerhet och vi levererar alltid skriftliga arbetsmiljöplaner. 
Vår bas är i Staffanstorp, Skåne men vi utför arbete i hela Sverige.


Vi försäkrar oss alltid om att arbetet utförs på säkraste sätt och utan skador på fastighet, egendom och miljö.

KUNDEN I FOKUS

Rope Access Electricians startades 2010 och sedan dess har vi utfört arbeten på hög höjd med glädje och engagemang. Vi är alltid engagerade och för oss är det en självklarhet att utföra våra arbeten på allra bästa vis.

planering


Vårt mål är att alltid planera, ordna och att utföra arbetet utan olyckor, incidenter eller skador på fastighet, egendom och miljö. Inför alla arbeten riskanalyserar vi samt skriver arbetsmiljöplaner, och utifrån det skriver vi sedan arbetsgången.

kompetens


Utvecklingen av tekniker och säkerhetsmetoder drivs ständigt framåt av ett fåtal internationella bransch-organisationer. 

Vi arbetar alltid efter gällande branschmetoder.

Vårt arbetssätt

  • Vi arbetar alltid med två av varandra oberoende rep, ett arbetsrep och ett säkerhetsrep. 
  • All utrustning och verktyg sitter alltid fast i selar och rep för att undvika onödiga risker.
  • Oavsett typ av arbete har vi alltid minst 2 tekniker som arbetar tillsammans, där båda är utbildade och kan genomföra räddningar om så behövs.
  • Alla våra reptekniker är certifierade och utvärderas kontinuerligt. 
  • All utrustning och verktyg inspekteras och besiktigas regelbundet.
  • Säker utrustning som har funktioner som helt utesluter felanvändning.