Åskskydd

ÅSKSKYDD

undvik skador 

I takt med att antalet elektriska och elektroniska installationer ökar i våra hus och fastigheter, ökar också risken för åskskador. Det i sin tur kräver att vi installerar bättre åskskydd på fastigheter. Åskskyddets uppgift är att vid blixtnedslag leda blixtströmmen till jord på ett sådant sätt att inga skador uppstår på byggnad eller i byggnadens utrustning. 


Ett bra åskskydd skyddar inte bara mot skador på byggnaden utan även på byggnadens utrustning. 

Det är främst mot inledning av blixtar man ska skydda sig och inte direkta blixtnedslag. Om ett hus eller en fastighet träffas av blixten direkt eller via en ledning, så tar elsystemet skada. Spänningen höjs och oftast slås elsystemet ut helt. 

Även om blixten inte slår ner kan det uppstå åskskador om man står utan åskskydd. Under åskoväder bildas överspänningsimpulser på elektriska ledningar och de kan ibland bli tillräckligt höga för att orsaka stora skador på elektriska installationer.

I nio av tio fall slår blixten ner i en elledning, i telefonkabeln, i TV-antennen eller en elektronisk ledning och leds på så sätt in i fastigheten. Blixten kan också, efter att till exempel ha slagit ner i ett träd eller flaggstång, vandra långa stycken i jorden, främst där jordlagret är tunt och därmed dåligt ledande.

Alla fastigheter och byggnader har olika förutsättningar och därför anpassar vi också våra åskskydd efter typ av fastighet.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller önskar mer information om vad vi kan erbjuda dig är du alltid välkommen att höra av dig till oss. 
Lättast når du oss via e-post.

E-post: info@ropeaccesselectricians.se

Telefon: 0703 – 68 88 36