Fallskyddssystem

FALLSKYDDSSYSTEM

gör En klok investering

Att installera ett fallskyddssystem är en klok investering, både ekonomiskt och praktiskt men även arbetsmiljömässigt. Varje gång arbete ska utföras på en fastighet slipper man höga kostnader för till exempel liftar, kranar eller byggställningar som vanligtvis behövs för att kunna komma åt arbetsplatsen.
Vid till exempel takarbeten eller plåtläggning kommer man lätt och smidigt åt och reparbetarna kan utföra jobbet på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.           
  

Vi levererar och installerar säkra fallskyddssystem på alla typer av fastigheter och byggnader. 

FÖRHINDRA OLYCKOR

Arbete på tak får inte utföras utan att ha vidtagit åtgärder som förhindrar att man kan ramla ner eller trampa genom taket. Är taket dessutom väldigt brant måste man vidta extra skyddsåtgärder. 
Det är viktigt att ett fallskyddssystem monteras korrekt, är i gott skick och att det är säkert infäst.
 

SÄKRA BRANSCHMETODER

För att arbeta med
Rope Access krävs det att man är certifierad enligt internationella normer.
Utvecklingen av tekniker och säkerhetsmetoder drivs framåt av ett fåtal
internationella branschorganisationer. 

Rope Access
Electricians arbetar alltid efter säkra branschmetoder. Vi försäkrar oss alltid
om att arbetet utförs på säkraste sätt och utan skador på fastighet, egendom
eller miljö.