Takvärme

TAKVÄRME

Energieffektivt och ekonomiskt

Vi installerar takvärmelösningar för is- och snösmältning. Med en takvärmelösning försvinner snö och is i hängrännor och stuprör innan den ställer till med problem som farliga istappar, frost-sprängningar och snöras.  

Alla tak är olika och vi anpassar alltid installationen efter fastighetens förutsättningar. 

ETT SÄKERT SYSTEM

Systemen för takvärme är både energieffektiva och ekonomiska tack vare att systemet är helt automatiskt med kännare för fukt och temperatur. På så sätt känner systemet av när det finns risk för is och värmen aktiveras. Systemet justerar själv värmen och avaktiveras när temperaturen ökar och risken för snö och is minskar.

NÖDVÄNDIGT PÅ DE FLESTA TAK 

Snösmältningsanläggningar behövs på de flesta tak. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte rasar ner. Det innebär att både hålla koll på eventuell risk för ras samt ansvar för att ta bort snö och is som kan rasa. 

Vi installerar säkra och pålitliga lösningar på din fastighet. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.